ម៉ាស៊ីនត្បាញអំបោះអាចផលិតបានទាំងគម្របតែមួយនិងគម្របពីរជាន់ដែលមានមុខងារខ្ពស់ហើយធ្វើឱ្យមានអំបោះដែលមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាដូចជាខ្សែភ្លើងដូចជាស្ពឺដិចអំបោះលាតទាបខ្សែបូរយឺតសរសៃចងលោហធាតុ។ yarns និង LVREX អំបោះលាតសន្ធឹងខ្ពស់; និងមានអំបោះកប្បាសសរសៃសំយោគប៉ូលីមែរប៉ូលីម័រសូត្រពិតៗនិងអំបោះជាអំបោះ។