ស្តុកយឺត

20200703171114771

ក្រុមហ៊ុនហ្សេជាំងហ្គូជិងម៉ាយមេនជាសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងមានទីតាំងនៅទីក្រុងវេនចូវដែលមានឈ្មោះថា“ ទីក្រុងចិនបែបសេដ្ឋកិច្ចសម័យទំនើបស៊ីធីនេះមានកម្លាំងបច្ចេកទេសមួយដ៏មានឥទ្ធិពលនិងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងផលិតឧបករណ៍ស៊េរីស៊េរីម៉ាស៊ីនគ្របដោយយ៉ាន។ ឈរនៅក្បាលម៉ាស៊ីនផលិតអំបោះក្នុងស្រុក។